GDPR - Izjava o varovanju zasebnosti  


Spletno mesto Kovinus  se zavezuje, da bo ščitilo vašo zasebnost in razvijalo tehnologijo, ki vam omogoča zmogljivo in varno spletno izkušnjo. Z uporabo spletnega mesta www.kovinus.comi soglašate z načini uporabe podatkov, ki so opisani v tej izjavi. Ta izjava o varovanju zasebnosti velja za spletno mesto www.kovinus.com

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa... Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah... le teh na naši spletni strani ne zbiramo.


 Lastnik in zbiratelj/upravljalec podatkov spletnega mesta je:
 

Kovinus, Boštjan Slapar s.p., Sp. Pirniče 36, 1215 Medvode

Odgovorna oseba: Boštjan Slapar


Kje se bodo shranjevali vaši osebni podatki in za koliko časa?

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane, ter do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Zbiranje osebnih podatkov - Kontaktni modul

Lastnik spletne domene na www.kovinus.com zbira naslednje podatke: 

- Ime in Priimek (opcijsko),   

- E-naslov,  

- Telefonsko številko (opcijsko).

Osnovne osebne podatke, pridobljene preko tega kontaktnega modula ne shranjujemo, ampak jih po zaključeni obdelavi vašega vprašanja izbrišemo, v kolikor ni to dogovorjeno drugače. Spletna stran www.kovinu.com  lahko samodejno (preko spletnega orodja Google analitika) zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi vašega računalnika. Med te podatke sodijo: naslov IP,  vrsta brskalnika, imena domen, čas dostopanja, naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na naši spletni strani. Kovinus, Boštjan Slapar s.p. te informacije uporablja izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletnega mesta.

Uporaba, način in namen obdelave osebnih podatkov

Kovinus, Boštjan Slapar s.p.o zbira podatke na spletni strani z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletnega mesta ter nudenje zahtevanih storitev. Kovinus, Boštjan Slapar s.p. lahko uporabi vaše podatke tudi za naslednje namene: 

- za namen internih tržnih raziskav,

- obveščanja strank o novostih glede izdelkov ali storitev, ki jih Kovinus, Boštjan Slapar s.p. nudi.

Kovinus, Boštjan Slapar s.p. pridobljenih podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim, nepooblaščenim osebam.   Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Pravice uporabnika

Uporabnik spletnega mesta www.kovinus.com lahko kadar koli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje, za njihovo omejitev, izbris, popravek ali prenos podatkov. Kakršnakoli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov na spletnem mestu www.kovinus.com pa lahko naslovi tudi na naš elektronski naslov ali preko kontaktnega obrazca. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, R.Slovenija, https://www.ip-rs.si Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

Kako zagotavljamo varnost podatkov

Vsi, na kakršen koli v tej izjavi navedeni način pridobljeni podatki so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Osebne podatke bomo strogo varovali ter naredili vse, da preprečimo njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. Kovinus, Boštjan Slapar s.p. ne odgovarja za pravilnost s strani uporabnikov vnešenih podatkov.  

Posredovanje podatkov pooblaščenim partnerjem 

Podatki, ki jih uporabnik zaupa upravljavcu, so zaupni. Kovinus, Boštjan Slapar s.p. osebne podatke lahko posreduje zaupanja vrednim poslovnim partnerjem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki so lahko posredovani:

- pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, preiskovalni organi ipd.).   

Vsi poslovni partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi skladno z evropsko zakonodajo.

Povezava z družbenimi omrežji 

S klikom na ikono posameznega družbenega omrežja, ki se nahaja na spletni strani www.kovinus.com, lahko uporabnik preprosto dostopa do profila podjetja Kovinus, Boštjan Slapar s.p. na družbenih omrežjih in do objav ter povezane vsebine.

Uporaba piškotkov (ang. Cookies)

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov, s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. S pomočjo piškotkov strežnik ve, da ste se vrnili na spletno stran, kar lahko s pridom izkoristimo za prilagoditev spletnega mesta uporabniku. Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema. Če jih ne želite sprejemati ali pa želite, da ste obveščeni preden se piškotek naloži na vaš računalnik, lahko to določite ob prvem prihodu na naše spletno mesto ali v nastavitvah posameznega brskalnika.

Zahtevajte izbris svojih podatkov

V kolikor želite, da odstranimo-zbrišemo vaše osebno podatke, ki ste nam jih kakorkoli posredovali, lahko to storite tako, da podate zahtevo za izbris podatkov preko obrazca za pošiljanje sporočil na strani Kontakt (pod temo izberite Izbris podatkov) ali pa nam pošljite zahtevo na naš e-naslov.